Inne usługi

Wystąp o to, do czego masz prawo

Osoby pracujące w Niderlandach nie zdają sobie sprawy z faktu, że oprócz zwrotu podatku, mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, dopłaty oraz ulgi.

Większość osób wie czym są „Toeslagen”, lecz niewiele osób z nich korzysta. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypominamy: Toeslagen to tzw. dodatki, czyli świadczenia pieniężne przyznawane przez niderlandzki urząd skarbowy “Belastingdienst”.

Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie, takie jak dodatek do czynszu, do kosztów opieki zdrowotnej, do opieki nad dzieckiem bądź budżet na dziecko.

Toeslagen

TOESLAGEN – CZYLI DODATKI W NIDERLANDACH

 

Każdy, kto spełni określone warunki, może ubiegać się o specjalne dodatki. Niderlandzkie urzędy umożliwiają otrzymanie świadczeń, jednakże nie są one przeznaczone dla wszystkich. Warto zatem wiedzieć kiedy można się o nie starać.

Huurtoeslag to dodatek wypłacany przez niderlandzki urząd skarbowy, którego celem jest pokrycie częściowego kosztu wynajmu dla osób, które posiadają niskie dochody. Aby otrzymać dofinansowanie do mieszkania należy spełnić następujące warunki:

 • Twój czynsz nie jest zbyt wysoki. W 2023 jest to kwota € 808,06 (dla osob w wieku 23 lata i wiecej) oraz  € 452,20 (dla osob w wieku 18 do 23 lat). W 2024 roku € 879,66 (dla osob w wieku 23 lata i wiecej) oraz € 454,47 (dla osob w wieku od 18 do 23 lat).
 • Wynajmujesz niezależną przestrzeń życiową.
 • Twój dochód oraz dochód twojego partnera i współmieszkańców nie jest za wysoki (nie ma ustalonego progu finansowego ale im wyższy dochód, tym mniejszy dodatek mieszkaniowy) .
 • Twój majątek oraz majątek twojego partnera i współmieszkańców nie przekraczają danego progu. 1 stycznia 2024  majątek  nie może być wyższy niż  € 36.952 bądź € 73.904 dla partnerów (w 2023 to kwoty: € 33.748 dla osoby samotnej bądź € 67.496 dla partnerów).
 • Mieszkasz w Niderlandach.
 • Ty i pozostali mieszkańcy jesteście zameldowani  pod adresem, w którym mieszkacie.
 • Ty, Twój partner i współmieszkańcy w wieku 18 lat i wiecej posiadacie obywatelstwo niderlandzkie lub jesteście legalnie w Niderlandach .
 • Masz ukończone 18 lat.
 • Ty i właściciel podpisaliście umowę najmu.
 • Płacisz czynsz i możesz to udowodnić wyciągami bankowymi.

Zorgtoeslag to dodatek wypłacany przez niderlandzki urząd skarbowy, który ma częściowo rekompensować koszty holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Aby otrzymać Zorgtoeslag należy spełnić następujące warunki:

 • Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat,
 • Należy opłacać niderlandzkie ubezpieczenie (indywidualne bądź grupowe),
 • Należy posiadać obywatelstwo niderlandzkie lub legalnie mieszkać w Holandii
 • dochód wnioskodawcy jest poniżej (łącznego) limitu dochodów. W 2024: € 37.496 (dla osób samotnie ubiegających się o dodatek) / € 47.368 (dla osób ubiegających się o dodatek wraz z partnerem). W 2023 były to kwoty : € 38.520 (dla osób samotnie ubiegających się o dodatek) / € 48.224 (dla osób ubiegających się o dodatek wraz z partnerem).
 • Twoje (wspólne) aktywa finansowe (takie jak oszczędności czy inwestycje) nie są zbyt wysokie. W 2024: € 140.213 (dla osób samotnie ubiegających się o dodatek) / € 177.301 (dla osób ubiegających się o dodatek wraz z partnerem).
  W 2023 : € 127.582 (dla osób samotnie ubiegających się o dodatek) / € 161.329 (dla osób ubiegających się o dodatek wraz z partnerem).

Dofinansowanie można otrzymać tylko rok wstecz, wniosek należy złożyć do września roku następnego.

Kinderopvangtoeslag to inaczej zasiłek wychowawczy, to wkład w koszty, jakie ponosi się z tytułu opieki nad dzieckiem np. za przedszkole lub opiekę pozaszkolną. Wysokość otrzymywanego dodatku zależy od dochodów i kosztów opieki, która ustalana jest na podstawie tzw. maksymalnej stawki godzinowej. Możesz otrzymać zasiłek jeśli pracujesz, a Twoje dziecko uczęszcza do zarejestrowanej placówki opiekuńczej. Czy masz partnera do zasiłku? Wtedy oboje musicie pracować.

Kindgebonden budget to dodatek wypłacany przez holenderski urząd skarbowy, przeznaczony dla rodzin z dziećmi do 18 roku życia. Jednym z warunków otrzymywania dodatku na dziecko jest to, że rodzina otrzymuje już zasiłek rodzinny (‘kinderbijslag’), przyznawany przez SVB. Prawo do dodatku jest przyznawane na podstawie dochodu Twojej rodziny.

Również Twój majątek nie może być zbyt wysoki. Dnia 1 stycznia 2024 r. nie możesz mieć więcej aktywów niż € 140.213. W 2023 r. było to €127.582 . Czy masz partnera do zasiłku? Łącznie Twoje aktywa nie mogą przekroczyć € 177.301 w dniu 1 stycznia 2024 r. W 2023 r. było to € 161.329.

Kinderbijslag

Kinderbijslag, to zasiłek rodzinny na wychowanie dziecka, który jest niezależny od dochodów rodziców. Aby go otrzymać nie ma więc znaczenia, czy pracujesz, czy pobierasz zasiłek socjalny. W ten sposób holenderski rząd partycypuje w kosztach wychowania i opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 18 lat.

To, komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek rodzinny na wychowanie dziecka, określa Powszechna ustawa o zasiłkach rodzinnych (Algemene kinderbijslagwet, AKW). Jak wspomniano, rząd wypłaca kinderbijslag rodzicom dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Co więcej, możesz go otrzymać nie tylko na dzieci własne, ale także adoptowane, przybrane, pasierbów oraz inne dzieci, które wychowujesz i opiekujesz się na takiej samej zasadzie, jak własnymi.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest niezależna od dochodu, za to jest uzależniona od wieku dziecka. Na wysokość zasiłku mogą mieć również wpływ dochody dziecka z pracy dodatkowej (wakacyjnej).

 

Wysokość zasiłku rodzinnego
Kwota na dziecko na kwartał:

 

Wiek dziecka            Kwota

od 0 do 5 lat                 279,49 euro

od 6 do 11 lat                339,38 euro

od 12 do17 lat               399,27 euro

Online formulieren