Rozliczenia podatkowe

Formularze online

Składaj zeznanie podatkowe co roku.

Osoba pracująca legalnie na terenie Niderlandów (Holandii), może rozliczyć sie i uzyskać zwrot podatku.

Każda osoba legalnie pracująca na terenie Niderlandów musi otrzymać od pracodawcy, na przełomie lutego i marca,  karte podatkowa -Jaaropgaaf (karty podatkowe-Jaaropgave). Rozliczenie podatku w Niderlandach (Holandii), wymaga złożenia zeznania podatkowego do Belastingdienst, czyli niderlandzkiego urzędu skarbowego.

O należną nam nadwyżkę możemy się starać nawet do 5 lat wstecz. 

Zaliczki / składki na podatek i ubezpieczenie, pobierane były z pensji przez cały okres zatrudnienia. Jeżeli były one wyższe niż należne, przysługuje zwrot podatku. Na jego wysokość mogą wpłynąć również liczne ulgi.

W przypadku, jeśli nie jesteś zameldowany w Królestwie Niderlandów, obowiązek złożenia deklaracji występuje w momencie otrzymania wezwania z Belastingdienst (Aangiftebrief), które obliguje cię do wykonania rozliczenia.

Za niezłożenie zeznania grożą kary finansowe w wysokości od 385 do 5.278 euro! Warto też pamiętać, iż czasem lepiej rozliczać się z partnerem życiowym (fiskalnym), gdyż może okazać się, iż oboje na tym zyskacie.

 

Ulgi podatkowe, które możemy uwzględnić:

  • Poniesione odsetki kredytu hipotecznego.
  • Koszty medyczne, które nie zostały pokryte przez ubezpieczalnie.
  • Koszty edukacji.
  • Darowizny.
  • Koszty związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej.
  • Kosztów związanych z alimentami (Uwaga: NIE koszty  poniesione na dzieci, ale na ex partnera)

Od osob które w danym roku podatkowym nie były zameldowane na terenie Niderlandów, bądź miały meldunek przez niepełny rok, Belastingdienst wymaga dołączenia zaświadczenia o uzyskanych dochodach w kraju zameldowania. W ten sposób odbywa sie weryfikacja, czy podatnik kwalifikuje się do uzyskania ulg podatkowych przysługujących rezydentowi holenderskiemu.

Aby otrzymać zaświadczenie o dochodach, należy rozliczyć dochody uzyskane w Holandii i innych krajach, na odpowiednim zeznaniu i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Po czym, złożyć wypełnione i podpisane na pierwszej stronie, zaświadczenie o dochodach., Zaświadczenie to, potwierdzone przez urząd skarbowy, trzeba wysłać na adres:

Belastingdienst / Kantoor buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Niderlandy